วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผู้จัดทำ
ประวัติผู้จัดทำชื่อ-สกุล    นางสาว พีรยา  สุขผล

เลขที่         12
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       หาข้อมูล
ชื่อ-สกุล    นางสาว ลลิตา  จิตรมั่น

เลขที่         13
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ตัดต่อวีดีโอ
ชื่อ-สกุล    นางสาว กมลลักษณ์  บุญธรรม
 
 
เลขที่         29
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ผู้สัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล    นางสาว เหมสุดา  แสนวิชา
 


เลขที่         30
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ถ่ายวีดีโอ

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น